Χρήσιμα τηλέφωνα (κωδικός Μήλου 22870)    

Δήμος Μήλου 21249, 21370 Πλάκα
Επαρχείο Μήλου 21100 Τριοβάσαλος
Αστυνομικό Τμήμα 21204 Πλάκα
Τουριστική Αστυνομία 21378 Πλάκα
Τουριστικές Πληροφορίες 22445 Αδάμαντας
Αεροδρόμιο Μήλου 22381 Αλυκές
Υπολιμεναρχείο Μήλου 22100, 23360 Αδάμαντας
Φαρμακεία 21240, 21405, 22178  
Αγροτικό Ιατρείο Αδάμαντα 21755 Αδάμαντας
Κτηνίατρος 21230 Τριοβάσαλος
Κέντρο Υγείας 22700, 22701 Πλάκα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  (Κωδ. 22870) ΠΕΡΙΟΧΗ
Αγροτική Τράπεζα 22330 Αδάμαντας
Εθνική Τράπεζα 22332 Τριοβάσαλος
Εθνική Τράπεζα 22400 Αδάμαντας